استخدام کارگر نظافتچی خانم و آقا در کرج

کارگر نظافتچی خانم و آقا نیازمندیم

به تعدادی کارگر نظافتچی مجرب خانم و آقا جهت نظافت منازل ، ساختمان ها و شرکتها در کرج و حومه با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.

شماره های تماس:

۰۲۶۳۴۲۱۷۰۹۷
۰۹۳۵۶۰۱۱۵۵۳
۰۹۲۱۶۳۸۱۷۳۲