اگر به دنبال نیرو جهت نظافت منزل ، محل کار ،آپارتمان ، ساختمان یا مجتمع مسکونی یا تجاری خود در کرج و استان البرز هستید همین حالا با ما تماس بگیرید :

شماره های ثابت :

۰۲۶۹۱۰۱۲۲۱۲
۰۲۶۹۱۰۱۲۲۱۳
۰۲۶۹۱۰۱۲۲۱۴
۰۲۶۳۴۵۵۵۲۰۹
۰۲۶۳۲۷۴۲۵۷۰
۰۲۶۳۲۷۴۴۷۴۹
۰۲۶۳۶۶۱۸۸۰۲

شماره های همراه :
۰۹۳۵۶۰۱۱۵۵۳

۰۹۲۱۶۳۸۱۷۳۲