استخدام نظافتچی خانم و آقا در کرج

استخدام نظافتچی خانم و آقا در کرج

استخدام نظافتچی خانم و آقا

استخدام نظافتچی در کرج

به تعدادی نیروی نظافتچی مجرب خانم و آقا جهت نظافت منازل ، ساختمان ها و شرکتها در کرج و حومه نیازمندیم.

شماره های تماس:

۰۲۶۳۴۲۱۷۰۹۷
۰۹۳۵۶۰۱۱۵۵۳
۰۹۲۱۶۳۸۱۷۳۲